Posted on April 29, 2016


pisa cipro volo

A.L. Mantovani - Cipro pisa cipro volo.

Mnogi su već u postupku, kaže ona, te podsjeća na dosadašnje probleme koje su imali. Pisa cipro volo.

"Naknade koje su se plaćale na osnovu kvadrature objekta bile su nerealno visoke za ovu kategoriju stanovništva. Zbog toga smo se mi godinama zalagalida porodice poginulih i RVI budu oslobođeni plaćanja, jer jednostavno nemamo sredstava za tako nešto. Dobro je da su nadležni imali sluha i  žao mi jejedino što neće biti obeštećenja onima koji su iz straha da ne umru i ne naprave problem ostatku porodice platili legalizaciju po dosadašnjimcijenama", napomenula je Karlica.Pisa cipro volo - readmore